Visninger:

Gjenopprette integrasjon LGB husleie.no

Det har vist seg at integrasjon mot husleie.no tidvis stanse. Dermed er det ingen nye leiegarantier som kommer inn.

Årsak kan da være at integrasjonen forsøker å opprette en leiegaranti som allerede er registrert, dvs på samme GUID.

Problemet løses ved å opprette siste registrerte leiegaranti på nytt, manuelt. Før man gjør dette må man,

  1. Hente ut informasjon og leiegarantidokument
  2. Slette Leiegaranti og tilhørende transaksjon

OBS.

Det er viktig å holde dialog med kunde underveis og spesielt før man sletter oppføringer i Dynamics.