Visninger:

Bruk av spesialtegn, som kommategn, anbefales ikke brukt i filnavn.

Eksempelvis i caser hvor man lagrer eposter til Dynamics vil Emne i eposten bli filnavn. Dvs Name i Dynamics. Se fig.1.

Dynamics ser ut til å håndtere punktum, men det gjør ikke Sharepoint. Ergo anbefales heller ikke dette.

For å korrigere navnet (fig.2.) marker man filen i Dynamics og klikker Edit Properties, sletter spesialtegn og deretter lagrer.

Fig.1

Fig.2