Visninger:

DUPLIKATER
 

Duplikater kan oppstå. For å forhindre og løse dette på best mulig måte bør man ha riktige «duplikatregler» satt opp. 

Disse reglene sier noe om når man skal få opp et varsel om «duplikat». F.eks her så sier regelen uthevd i blått at kontakter med samme fornavn og etternavn skal få dette varselet.

Dersom man får opp slike varsler eller ser selv at du har duplikater så er dette måten å flette sammen de 2 kontaktene:

Huker av på de to kontaktene man ønsker å flette sammen for deretter å trykke på flett. 

Når du har trykket på «Flett» vil du få opp denne siden. Her kan du velge hva slags data du vil beholde og hva du ikke vil beholde.

[1] Jeg har valgt å beholde den som hovedoppføring og noe data tilhørende den oppføringen. Men hvis du ser på [2] har jeg valgt å inkludere data fra den andre oppføringen og føre over til den oppføringen jeg velger å beholde. 

Trykker du «ok» her så vil flettingen bli fullført og valgt oppføring bli værende som en kontakt, mens den andre blir deaktivert og liggende under «inaktive kontakter».